استخدام

در تمامی موارد فقط با آدرس ایمیل در این صفحه تماس بگیرید و

از تماس تلفنی با دفتر یا کارخانه پرهیز کنید – بجز آدرس ایمیل در زیر این صفحه کسی پاسخگوی شما نخواهد بود

در صورت تطبیق شرایط شما فقط با آدرس ایمیل زیر با شما تماس گرفته خواهد شد

رزومه خود را با اطلاعات کامل تماس و آدرس و محل سکونت و کلیه سوابق و تحصیلات به آدرس ایمیل 

shanaey      @       pcbiran.com

ارسال فرمایید

قالبساز سمبه ماتریس درجه یک