Contact

دفتر مرکزی: تهران خیابان جمهوری خیابان بابی ساندز شماره 36

تلفن: 20-66755517
فکس: 66755516

کارخانه: سمنان شهرک صنعتی شرق فاز دوم خیابان آموزش سه شماره 410

ایمیل: sales@pcbiran.com